Intagning

Vi jobbar kontinuerligt med intagning. Om du är en sångare med god körvana och notläsningsförmåga får du gärna höra av dig till Åsa Granberg med en intresseanmälan. Du får gärna ha tagit sånglektioner.

Ring eller e-posta Åsa Granberg på 076-941 40 03 eller uppsjungning@plicavocalis.se för intresseanmälan och provsjungning

Hur det går till med en provsjungning kan du läsa här >>

Hur ser en typisk termin med Plica Vocalis ut?

- Repetitioner varje onsdag. Ibland extrarep med den stämma man tillhör.
- Ett körinternat per termin inklusive fest alternativt en repetitionshelg med efterföljande ölrunda.
- En till två konserter per termin
- Vi sjunger också på fester, jubiléer, Luciatåg och julsjungningar m.m.
- Ett medlemsmöte eller årsmöte.

Vad kräver vi av en körmedlem?

- Att du kommer på repetitionerna
- Att du övar hemma regelbundet
- Att du har kul
- Att du deltar i en del av föreningsarbetet

Var repar vi?

- Vi repeterar en gång i veckan, onsdagar mellan 18.30 och 21.15.
- Från och med hösten 2016 kommer vi att repa i Söderhöjdskyrkan, ett Bärenreiternotskast från Mariatorget.