Singing in a choir is cheaper than therapy, healthier than drinking, and more fun than working out!

Vi jobbar kontinuerligt med intagning. Om du är en sångare med god körvana och notläsningsförmåga får du gärna höra av dig  med en intresseanmälan. Du får gärna ha tagit sånglektioner.

E-posta provsjungning@plicavocalis.se för intresseanmälan och provsjungning.

Hur går en provsjungning till?

Vid en provsjungning är endast dirigenten och provsjungningsansvarig på plats för att lyssna på dig. Provsjungningen består av att kolla omfång, ett gehörstest, att sjunga Vem kan segla och avistaläsning.

Hur ser en typisk termin med Plica Vocalis ut?

  • Repetitioner varje onsdag. Ibland extrarep med den stämma man tillhör.
  • Ett körinternat per termin inklusive fest alternativt en repetitionshelg med efterföljande ölrunda.
  • Två konserter per termin
  • Vi sjunger också på fester, jubiléer, Luciatåg och julsjungningar m.m.
  • Ett medlemsmöte eller årsmöte.

Vad kräver vi av en körmedlem?

  • Att du kommer på repetitionerna
  • Att du övar hemma regelbundet
  • Att du har kul
  • Att du deltar i en del av föreningsarbetet

Var repar vi?

Vi repeterar en gång i veckan, onsdagar mellan 18.30 och 21.15 i Söderhöjdskyrkan vid Mariatorget.