Ett urval av videoinspelningar av Kammarkören Plica Vocalis